Jesteś tu: strona główna < Informacje < Poznaj nas bliżej ⁄

ZS-P1 - Informacje

Poznaj nas bliżej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie powstał z połączenia 3 placówek: Przedszkola Miejskiego nr 21, Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 15 im. Marii Zientary Malewskiej.

Położony jest na osiedlu Gutkowo. Ciągle się rozwija i tętni życiem. Jest przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy na wysokim poziomie, rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, miejscem działań wychowawczych i opiekuńczych. Nikt nie jest tu anonimowy, wszyscy się znają i wzajemnie wspierają.

Wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna przygotowuje uczniów do wejścia na kolejne etapy edukacyjne, uczy kreatywności, twórczego myślenia, samodzielnego i sprawnego działania. Placówka odnotowuje wiele sukcesów zarówno na polu edukacyjnym, jak i w dziedzinie sportu i dokonań artystycznych.

Nasi uczniowie zdobywają nagrody, puchary, są finalistami i laureatami konkursów matematycznych, polonistycznych, literackich, recytatorskich, przyrodniczych, plastycznych, teatralnych od szczebla miejskiego do zwycięstw ogólnopolskich.

Dysponujemy pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu, Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece. Wszystkie sale i pracownie przedmiotowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne, komputer z dostępem do Internetu. Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ukierunkowane są na rozwój ucznia. Uczniowie biorą udział w realizacji różnych projektów, programów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uczestniczą w lekcjach, warsztatach muzealnych, teatralnych, systematycznie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze. Dbamy o rozwój ucznia zdolnego oraz ucznia mającego trudności w nauce. Kształcenie jest skuteczne i zapewnia uczniom osiąganie sukcesów.

ZS-P 1 w Olsztynie jest miejscem, które wspiera rodziców w procesie wychowawczym ich dzieci. To z myślą o rodzicach realizujemy programy i podejmujemy szereg przedsięwzięć organizując warsztaty "Szkoła dla Rodziców" oraz coroczne obchody "Dni Rodziny", a także "Dni Otwarte Szkoły".

Zespół angażuje się w życie dzielnicy poprzez współorganizację inicjatyw samorządowych, państwowych oraz lokalnych imprez kulturalnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie posiada salę gimnastyczną i korekcyjną, boiska sportowe, gabinet profilaktyki, a także stołówkę szkolną.

Zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa i logopedy.

Dojazd: autobus MPK: nr linii 111 i 106 (przystanek przy szkole).

dok. wprowadził(a): Małgorzata Purpurowicz (2016-09-01)
dok. modyfikował(a): Marta Wiśniewska (2018-07-23)
dok. zatwierdził(a): Małgorzata Purpurowicz (2016-09-01)


Biuletyn obsługuje: Specnet, e-mail: biuro@specnet.pl