Jesteś tu: strona główna < Zamówienia publiczne < Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. ⁄

ZS-P1 - Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

dok. wprowadził(a): Małgorzata Prątnicka (2018-02-21)
dok. modyfikował(a): Małgorzata Prątnicka (2018-02-21)
dok. zatwierdził(a): Małgorzata Prątnicka (2018-02-21)


Biuletyn obsługuje: Specnet, e-mail: biuro@specnet.pl