Jesteś tu: strona główna < Informacje < Przedmiot działania i kompetencje ⁄

ZS-P - Informacje

Przedmiot działania i kompetencje

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Olsztynie funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 35 z późn. zm.), ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2015r. poz. 357 z późn. zm.).

Informacje dotyczące działalności i kompetencji Szkoły zamieszczone są w Statucie Szkoły.

dok. wprowadził(a): Małgorzata Purpurowicz (2016-10-15)
dok. modyfikował(a): Małgorzata Purpurowicz (2016-10-15)
dok. zatwierdził(a): Małgorzata Purpurowicz (2016-10-15)


Biuletyn obsługuje: Specnet, e-mail: biuro@specnet.pl